Lưu ý: Hồ sơ của bạn sẽ được kiểm duyệt trong ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu theo múi giờ hành chính Việt Nam (GMT+7). Khi yêu cầu của bạn được xét duyệt, FXCE sẽ gửi thông báo qua email.

ID FXCE: minhphuong